A. Taylor Crabe (szs) írói honlapja
A.Taylor Crabe
 
Ellen-világ
 
Olvasnivaló
 
Képek
 
Kritikák rólam
Kritikák rólam : Dominium - Viadalív

Dominium - Viadalív

Odo, Zamorano  2006.10.27. 10:48

Dark Space regény, Cherubion, 2003

Taylor A. Crabe

Domínium, I. könyv: Viadalív


Két könyv fekszik előttem (Viadalív és Prón). Egy író két sci-fije. Eredetiségük mindenekelőtt abból ered, hogy az átlagos magyar SF olvasó számára szokatlan módon a fikciót/jövőt, igaz, mindkettő másképp, de mégis a vallással kapcsolják össze. Ami végül is annyira nem meglepő, amióta tudjuk, hogy szerzőjük, Szabó Sándor élete elválaszthatatlanul összefonódott a teológiával.


Talán tanulságos megfigyelni, sikerül-e, és ha igen, hogyan birkózik meg a két történet a nem túl könnyű feladattal. Úgy beépíteni a vallás elemeit, talán mondhatom, üzeneteit, egy viszonylag hétköznapin induló fikció sorai közé, hogy friss, izgalmas, olvasmányos maradjon a könyv, és elkerülje a nemszeretrem didaxis csapdáját. Hiszen hazánkban a sci-fi irodalmat talán ma is inkább a koránál fogva is konzervatív eszmékkel hadilábon álló fiatalabb generáció egyik kedvelt olvasmányának tartják. Vagy mégsem?


A Viadalív esetében elég nehéz a kritikus feladata. Hiszen egy félbe, harmadba szakadt regényt kellene objektíven értékelni. Így aztán már a kompozíciónál elakadtam: egy kerek sztori lezáratlan része ez. A kezemben tartott történet ezt a kíméletlen bánásmódot meg is sínylette. A kompozíció így is két részre esik szét, az egyértelműség kedvéért – a három éve megjelent első kötet válik ketté. Mint ahogy a hatalmas űrhajó (városhajó) is két világra oszlik. A kultúrájukat, műszaki tudásukat többé-kevésbé megtartó civilizált Közösség biztonságosan izolált és őrzött életterére és az Ószövetség világának ókori szintjére süllyedt törzsek birodalmára.


De vannak itt más, SF gondolkodást megmozgató elemek is. Mert a hosszú, céltalan sodródás évei alatt a felügyelet nélkül maradt intelligens városhajón különös események történtek, titokzatos folyamatok zajlottak. Rejtélyes, funkcionális élővilág lakja a hajót, és a baleset következtében genetikai véletlenek révén veszélyes szörnyetegek jönnek létre, mert az összezártság örökléstani következményei ijesztőek is lehetnek. A külvilágtól izolált, magába záródott, korlátlannak tűnő élettartamot biztosító önfenntartó közegben végbemenő folyamatok izgalmas labdát dobtak fel, amelyet a szerzőnek nem sikerült teljesen leütni. A mesterséges ökoszisztéma kínálkozó lehetőségeinek kiaknázása helyett a regény egyelőre a magasabb rendű fajok együtt nem élésére, harcaira összpontosít.


De hogy a meseszövés ennek ellenére se legyen olyan szolidan emberi, a hatalmas városhajóba importálni kellett egy külső, az emberiségtől teljesen idegen ellenséget is. A regényfolyam korábbi előzményeiből megismert katharok egyféle bűnös hatalom szerepét töltik itt be, ők a nyers erővel felszerelt, primitív, állatias gonoszt testesítik meg. Nem az a baj, hogy az a kevés, amit megtudunk róluk, a sötét oldalon tartja őket, hanem inkább az, hogy semmilyen közelebbi vonásukkal nem ismerkedhet meg az olvasó. Szőrösek, büdösek, hatalmasak, izmosak, elvetemültek és erőszakosak. És ők, az űrvárost eredetileg letámadó űrellenség is visszazuhannak valamiféle primitív elállatiasult ösztönlények szintjére. De egyelőre semmi több! Pedig jó tudjuk, ha más tradicionálisabb forrásokból nem is, de a csillagokkal háborúzó Darth Vader óta biztosan, mennyire hatásos, ha a legelvetemültebb gonoszban is megcsillan valami apró, szánalomra méltó gyengeség, netán emberi vonás.


De azért nagy örömömre a Viadalív vége felé kaptam végre egy kathar hőst is. Igaz, Zaighra kényszerítő körülmények hatása alatt hódol be Viadának és a körülötte formálódó erőnek, így némi fenntartással figyeltem szereplését. A főhős és a regény közepétől hozzácsapódó barátja-társa, a félvér Dover, összetett céllal térnek, menekülnek vissza a civilizációból az Ószövetség „barbár” világába. Megmenteni Viada életét, a vezérlő keresésére indulni és bevégezni az Úr által Viadára rárótt küldetést. És harcolni, igaz, Saal ellen nem gyilkos eszközökkel, de annál inkább véres csatákat vívni az ellenséges törzsekkel, harcolni a katharok ellen, harcolni mindenki ellen, aki veszélyeztetné a hős feladatát…


És mivel a kathar „szörnyek” a csaták után megerőszakolják az emberasszonyokat, félvér ivadékaik születésük során még az anyjukat is megölik. Nem szándékosan, hanem anatómiai adottságoknál fogva, de akkor is valamiféle sötét végzet teljesül így be. A halálos végű nászból jönnek a világra a félvér katariták, a két civilizáció vonásainak összeolvadásából egy, a kezdetekben mindkét oldalról lenézett, pusztított, vagy rabszolgasorban tartott populáció. És miután valami különös folyamat indul el a katharok között, a regény sejteti, hogy a gazdatesteik agyát elhagyó telepatikus oc-ok jól átgondolt céllal kezdik belakni a félvérek koponyáit. A katharok esetében a hiányzó intelligenciát voltak hivatottak helyettesíteni, a félvéreknél vajon milyen baljós célt tűztek ki maguk elé? Ebből még nagy kavarodás lesz!


Ennek a céltalanul sodródó, az idő vasfogától málló, magába zárt világnak egymás ellen acsarkodó utasai, lakói a formálisan velük lévő Úron kívül csak egyvalamiben bízhatnának – ha Dover a folytatásban rátalálna a vezérlőre, és sikerülne neki célt adni a városhajó útjának és ez által a puszta létezésbe, túlélési élethalálharcokba süllyedt élő rakományának is.


Az ókorba süllyedt birodalom bibliai motívumai egyértelműek, de Dávid király története itt számomra inkább, mint valamiféle játékos gondolatkísérlet jelentkezik. Mintha az író feltette volna magának a kérdést, hogyan tudná szerves egésszé összeilleszteni az ifjú hárfásból lett kiválasztott és a hajó gyomrában egymást pusztító törzsek történetét. (És esetleg a várva várt folytatásban a civilizált legénység Közösségét…) De a regénynek ezt a Dávidhoz fűződő jellegzetességét már előttem is többen feltárták, elemezték… Ezért inkább a Dávid-parafrázis általánosabb vonásaira, a vallás hathatósabb jelenlétére voltam kíváncsi.


A Domínium városhajó szereplőinek vallásossága azonban meglátásom szerint, sajnos, inkább illusztrációnak, egyfajta hangulatkeltő eszköznek hat. Ahogy már említettem, a szavakban velük lévő Úr egy dramaturgiai eszköz, mellyel a szerző motiválja, mozgatja, indokolja szereplői viselkedését. Érdekes ötlet, de túl formálissá vált alkalmazása miatt, sajnos, nem sikerült élettel feltölteni az elképzelést. Többnyire az Úr nevének automatikus ismétlésével a puszta szavak szintjén maradt. Viszont párhuzamosan a mindenható jelenlétével nem győzi hangsúlyozni azt a kíméletlen tényt, hogy a kemény idők úgy a múltban, mint az elképzelt jövőben is kemény eszközöket követelnek, miközben az Úr tudja, hogy mit miért csinál. Mert tévedés ne essék, az Ószövetség Domíniumba zárt emberei is koruk számunkra kegyetlennek tűnő törvényei szerint élnek, ölnek, ha kell, rabszolgákat tartanak, nőket adnak-vesznek, élelmet rabolnak, és mindezt úgy, hogy velük van az Úr...


Ahogy mondtam, nem könnyű egy ilyen kettészakított történetet kritizálni. És nemcsak azért, mert nem ismerjük a végét. A szerző ugyanis egy szempontból irigylésre méltó helyzetben van. Tudniillik, teljes joggal bevetheti védekezése nehéztüzérségét: „Ugyanis a könyvem, amellett hogy az első megjelent regényem, egy már meglévő, négy előző kötetben publikált világba íródott, amiből rengeteg mindent be kellett építenem ahhoz, hogy DS regény legyen, s még így is alaposan átdolgozták a beküldött kéziratot.”

Mit lehet erre válaszolni? Igaza van és kész. Ráadásul még ezen kívül a következő perdöntő argumentumot is hozzáfűzte: „…véleményem szerint ugyanis a SF-re és F-re jellemző sorozatokba, világokba írt regényeket nem szabad kánonkritikai eszközök nélkül vizsgálni...”


Erre a kritikus vagy tépni kezdi a haját, vagy úgy dönt, hogy elegánsan továbblép.

Dátum: 2006. Feb 22., Odo, Solaria.hu

Dávid király parókája

Viadalív - A. Taylor Crabe

Bizonyos nézetek szerint az irodalomban már minden témát megírtak, feldolgoztak, így már csak a régebbieket lehet variálni. Vannak olyanok is, akik úgy gondolják, a klasszikus irodalmi műveket érdemes folytatni, és nagy lendülettel esnek neki saját Bakterházuknak, vagy ugyanilyen lelkesedéssel szövik tovább a Tündérkert történetét. És vannak olyanok, akik a két halmaz metszetében találhatók, egy régi történetet helyeznek át egy új környezetbe, és tovább írják a már ismert eseményeket. A. Taylor Crabe Dominium: Viadalív című sci-fi kötete is valahol ebben a halmazban van.

Egy kathar támadás emlékeként sodródik az űrben a Dominium városhajó. Fedélzetén az egykori kathar támadók és a hajón élők leszármazottai élnek, véget nem érő harcot vívva egymás ellen. Néhány elzárt kolónián még ismernek valamennyit a hajót építők tudásából, ám a nagy többség vaskori szinten van, ahol az élelem beszerzéséért is meg kell harcolni.

Az emberi törzsek évszázadok óta háborút viselnek a katharokkal. Az egyik emberi törzs királya, Saal magához veszi Viadát, egyik alattvalója legkisebb fiát, fegyverhordozónak. Viada összebarátkozik Saal fiával Jathan-nal, és többször is kitünteti magát a katharok ellen vívott harcokban. Viada idővel Saal fegyverhordozójából egyik legnagyobb hadvezérévé, majd legveszélyesebb ellenségévé válik. Viadának hamarosan menekülnie kell Saal udvarából. Először a kathar király szolgálatába áll, később onnan menekülnie kell. Menekülése közben egy átúszik egy régi vízforgatón, amin keresztül egy új világba, egy fejlett kolóniára, a Közösségbe jut. Ott találkozik Doverrel, az ember-kathar keverékkel. Viadát a Közösség tanácsa nem fogadja be, el akarja pusztítani. Dover és Viada menekülőre fogják a dolgot, és visszatérnek az elmaradott területekhez, hogy Viada az uralma alá hajtsa Saal királyságát. Eközben Dover szeretné megtalálni a mitikus Vezérlőt, hogy több információt szerezhessen meg a hajóról.

A mű a Cherubion kiadó Dark Space sorozatában jelent meg, ám maga a történet nem igényel semmilyen háttérismeretet, lényegében bárhol játszódhatna, akár egy nukleáris katasztrófa utáni Földön, vagy egy másik bolygón, még azt is megkockáztatom, hogy bizonyos kellékek kicserélésével nem is kellene, hogy sci-fi környezetben játszódjon.

Ha a történet bizonyos részei ismerősek, az nem a véletlen műve. A könyv nagy része Dávid király bibliabeli történetének sci-fi környezetbe helyezett változata. A neveket megváltoztatva lett Saulból, Saal, Jonatánból Jathan, Kehilla városából Kejila, a filiszteusokból katharokból, Góliátból Gálóth, Saal tíz filiszteus előbőr helyett húsz kathar szarvat kér nászajándékként, a sort még sokáig folytathatnánk. A saját ötletek terén Dover és a Közösség, maga a hajó léte, és a hajó kellékei vannak jelen. A hajóval kapcsolatban nagyon sok jó ötletet felvonultat a szerző, például a csak katharokra támadó kitenyésztett szörnyek, vagy a Vezérlőt védő gibrakok, vagy a katharok „esze”, a parazita oc-ok, és azok furcsa magánakciója. Sajnos pont az egyedüli saját karakter, Dover jelleme van a legkevésbé kidolgozva, a biológiai háttere és a motivációi alapján több járna neki élettelen cselekedeteknél és nyögvenyelős gondolatoknál. És a kívülállóságát sem elég azzal jelezni, hogy megállapítja, Viadáék milyen célra használják a hajó működésképtelen tartozékait. Dover kidolgozatlansága talán betudható annak, hogy nem túl sokat szerepel a műben, az előzetesek alapján ő a trilógia többi kötetében kap nagyobb szerepet.

A történethez biztos írói kéz társul, a párbeszédek nem erőltetettek, a csatajelenetek dinamikusak, a stílus teljes mértékben rendben van. Most már csak azon kellene dolgozni, hogy saját történet is legyen, mert így maga a történet egy újkori Dávid-feldolgozásnak tűnik, minimális számú saját ötlettel. Ugyanúgy, ahogy egy régésznek sem mindegy, hogy Dávid király koronáját, vagy esetleg a parókáját találta meg, úgy nekünk sem mindegy, hogy mit kapunk a pénzünkért.

Még egyelőre nem érthető, hogy mi célja volt a szerzőnek a Dávid-parafrázissal, az első kötet alapján ezt semmi sem indokolta (ilyenkor az ember hajlamos ötlettelenségre gyanakodni), reméljük a történet hátralévő részében választ kapunk erre is. Sajnos a könyv még távol van attól, amit egy sci-fi könyvtől elvárunk. Még várni kell az isteni szikrára.

Dátum: 2004. Aug 31., Zamorano, Solaria.hu

 

 
Elméleti írások
 
Linkek
 
Magyar SF írók
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Látogatók
Indulás: 2006-10-24
 

Társszerkesztõket keresek a dakotajohnson.tk újranyitásához.Ha érdekel és szeretnél jelentkezni kattints a részletekért!    *****    Április 22. a Föld napja! Az ünnep alkalmából cifraszûrös juhászlegény vár benneteket a Mesetárban! Nézzetek be hozzánk!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Egy jégkorong-rajongó lelkészgyakornok lány blogja - ha van kedved, nézz be, szeretettel látlak :) Gréti    *****    Minden Kedves látogatómat szeretettel várom Asztrológia oldalamon, ahol az oktatás INGYENES, az elemzés BECSÜLET-KASSZÁS    *****    Ayang Avagy milye is a világ az én szememmel    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    BOOKISLAND -> A könyvek birodalma elvezet a képzeletünk világába! <- BOOKISLAND    *****    KUTYA VS MACSKA, MELYIK AZ OKOSABB? SZAVAZZ! FÉLSZ A ROBOTOKTÓL, VAGY SEM? MONDD EL! KUTYA VS MACSKA!KUTYA VS MACSKA!!!!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Online Gyermekáruház és bababolt Több ezer termékkel olcsón, országos kiszállítással!    *****    Charmed - Új külsõ - Még több tartalom - Még több információ, érdekesség - CHARMED - Bûbájos boszorkák - Varázslat - Cha    *****    Supernatural - Odaát - 13. Évad - Extrák - Infók - Érdekességek - Odaát - Supernatural - 13.ÉVad - Supernatural - Odaátv    *****    Készítsük el együtt a születési horoszkópodat, látogass el az oldalamra és nézd meg a részleteket. Szeretettel várlak!!!    *****    Adóbevallás 2018 ! 17SZJA - 1753any adónyilatkozat letöltés szja adóbevalláshoz    *****    Részletes személyiség és sors analízis, ajándék 3 év elõrejelzéssel,ingyenes konzultáció,ahol megbeszéljük a kérdéseid!    *****    BOOKISLAND -> A könyvek szigete, ahol ötletet kaphatsz egy jó könyvhöz <- BOOKISLAND    *****    Rendeld meg asztrológiai elemzésed,nagyon kedvezõ feltételekkel,találkozzunk az oldalamon és válassz a sok lehetõségbõl!    *****    Asztrológiai tanácsadás, részletes elemzésekkel, a legkedvezõbb áron és teljesen ingyenes konzultáció, idõkorlát nélkül!    *****    Adóbevallás 2018 sms, határidõ, nyomtatvány és tudnivalók itt