A. Taylor Crabe (szs) írói honlapja
A.Taylor Crabe
 
Ellen-világ
 
Olvasnivaló
 
Képek
 
EV Lexikon

EV Lexikon

 

Általában nem szeretem, ha egy regény világa arra szorul, hogy külön szójegyzékkel, magyarázattal kelljen megtámogatni a könyvek függelékében. De ez nem jelenti azt, hogy a háttérvilágokat nem kell kidolgozni, jegyzeteket, kronológiákat készíteni, csak ezeknek – szerintem – szerencsésebb belesimulni a narráció szövetébe.

            Magamról tudom, hogy ennek ellenére szeretem az ilyen függelékeket böngészni, s ha könyvekbe ez az EV-vel kapcsolatban nem is kerül bele, az esetleges érdeklődők a honlapot böngészve megtalálhatják itt.

            Az EV Lexikon zömmel a már megjelent írásokban szereplő személyek, helyek, fontosabb események és eszközök rövid leírását tartalmazza, túlnyomó részben a szövegekből kiszűrt információk alapján. A szócikkek utáni dőlt betűs rész azoknak a műveknek a címeit mutatja, amikben a szócikkben szereplő dolgok megtalálhatóak. Az aláhúzott cím azt jelenti, hogy a szóban forgó mű egyelőre kéziratban van.

 

 

Anrael, Alek T. A →nyílt tnop háború híres kapitánya, aki a →Rosine bázishajóval áttört a tnop hátországon, s túszul ejtve a →tnop főbolygót, →Tnopját kikényszerítette a béketárgyalásokat. A flotta egyetemének elvégzése után különféle egységeken szolgált, majd kapitányi kinevezést kapott a Bessie rombolóra. Egy vakmerő akciója után, amelyben egy nála nagyobb osztályú →kalóz hajót tett harcképtelenné, felfigyelt rá a flotta vezetése s az épülő, új osztályt képviselő Rosine parancsnokává nevezték ki, titokban már a tnopokkal való összecsapásra készülve. A Tnopja körüli akció során Anrael idegösszeroppanást kapott, ami miatt a háború után leszerelték, majd katonai attasénak nevezték ki a tnopjai nagykövetségre. Egy békefenntartó akcióban veszett nyoma, állítólag a tnop →Felügyelet raboltatta el. Későbbi sorsáról ellentmondásos információk keringenek, amiket hivatalosan senki sem erősített meg. (Ellenjáték, Ellensúly)

 

Bázishajó, BS osztály (Rosine-osztály) →Rosine

 

Belső zóna A Naprendszer, a Naprendszer környéke és a Centauri-rendszer katonai elnevezése. Külön parancsnoksága, intézményei és flottaegységei vannak. A Belső Zónában él az emberiség túlnyomó többsége, de a →Külső Zónához képest kicsi kiterjedése miatt sokkal kevesebb egységgel rendelkezik, s azok is gyengébbek, mint a Külső Zónába tartozók.

 

Boik  ezredes, katonapszichológus, →Osaka admirális bizalmasa. A Külső Zóna vezetésének tisztjeként több akció előkészítésében is részt vett, az egyik legsikerültebb a →kalóz egységek felderítésére kiválasztott →Gedeon romboló legénységének kiválasztása. Jelentős szerepe volt a tnop támadás megállítására való titkos felkészülés során →Anrael kapitány felfedezésében s a →Rosine bázishajó vezetésére való kinevezésében. Boik maga is a Rosine fedélzetén tartózkodott, amikor a →nyílt tnop háború kitört, s a hadjárat során életét vesztette a hajón történt lázadásban. (Dacváros, Ellenjáték)

 

Dacváros. Úgynevezett →kalóz kolónia, amit a →Szövetségi Állam szerződésszegése által kisemmizett és ellehetetlenített bányászok utódai alapítottak egy →Erasmus rendszer közeli árván (rendszerhez nem tartozó bolygó). A kalózok hálozatán keresztül jutottak hozzá egy hajóhoz, amit a létfenntartáshoz szükséges utánpótlás megszerzésére használtak. (Dacváros)

 

Dart, a földi űrflotta standard vadászgéptípusa. Nevét a törzs hátsó részén található négy egyforma méretű szárnyról kapta, amik 90 fokos szöget zárnak be egymással. Kis hatótávolságú, korlátozott fegyverzetű hajó. Beépítve a korai típusoknál egy fix lézer, a tnop háború alatt folyamatosan fegyverezték át 45 fokos szögtartományú gömblézerre. Függeszthetőek különböző rakéták és bombák, kivéve légköri bevetéseknél. Belső fegyvertere nincs. Személyzete két fő. Leginkább rendészeti feladatokra tervezték, komoly ütközetben csak kisebb egységek ellen vagy nagy tömegben, nehezebb egységek támogatásával használható. Speciális változata a Dart-NEXT, ami egy személyes, csökkentett teljesítményű hajtóművel rendelkező gép, de alkalmas térváltásra. (Ellenjáték)

 

Dnower A →Felügyelettől elszakadt →tman csoport vezetője, az ő irányítása alatt települtek át egy máig nem ismert helyre. (Ellensúly)

 

Erasmus rendszer, a →Szövetségi állam második legfontosabb rendszere a Naprendszer után, két élő bolygóval is rendelkezik (→Kuryy, →Liber). Gazdasági, kulturális és katonai központ. A →nyílt tnop háború fő hadszíntere, jelentős károkat szenvedett, de a háború után a tnop rendszerek felé vezető kapcsolatok kapujaként komoly fejlődésen ment keresztül. (Boszorkányper)

 

Ered Atnop, a modern tnop állam alapítója és első vezetője. A megosztott s egymással hadakozó, atomfegyvereket is bevető, bolygóját még el nem hagyó tnop fajból az ő működése alatt lett nagyjából egységes, hatékony államszervezettel és korszerű hadsereggel, ütőképes flottával rendelkező faj, ami le tudta győzni az őket évszázadok óta uralma alatt tartó →szxinx klánt. A mindekori tnop kormány ellenőrzésére alapította meg a Felügyeletet. Ered Atnop halála után utódai intenzív terjeszkedésbe kezdtek s több régi szxinx bolygót is betelepítettek. Rövid békés időszak után új háború kezdődött a szxinxekkel. A kezdeti komoly veszteségek után a tnopok kerekedtek felül, s ez a háború vált végül háromoldalú konfliktussá az emberiség belekeveredésével. →titkos tnop háború, → nyílt tnop háború.

 

Felügyelet, tnop szervezet, →Ered Atnop alapította a tnop kormány felügyeletére, a politikai élet és a politikusok ellenőrzésére, az állam irányítóinak képzésére, különféle titkosszolgálati feladatok végrehajtására. Az alapító elvek szerint a Felügyelet legfőbb feladat a tnop faj javának szolgálata, s ehhez jelentős források is a szervezet rendelkezésére állnak, pénzeszközök, területek, fegyver- és egyéb gyárak, önálló fegyveres erő és ügynökhálózat. (Ellensúly)

 

Fichs kapitány. A →nyílt tnop háború alatt a Földet védő kötelék egyik rombolóját vezette, ő semmisítette meg a Földig eljutó egyetlen →tnop naszádot, ami miatt komoly hírnévre és népszerűségre tett szert. A háború után a →Rosine bázishajó parancsnoka lett, részt vett a →Tnopja melletti kölcsönös biztosíték programban illetve néhány béketeremtő, békefenntartó akcióban, majd a munkáját ért kritikák miatt leszerelték s politikai pályára lépett. (Kuneső, Ellensúly)

 

Gedeon, E.S.F., XL osztály (eXtended – Long distance), felfegyverzett felderítőromboló, amit kalózok elleni kutatásra különítettek el az Erasmus rendszer környékén. →Haska kapitány vezetésével találta meg a →Dacváros nevű kalózkolóniát, ami később a Szövetségi Állam tagja lett. (Dacváros)

 

Genfújváros. Kálvinista vallási kolónia a háború utáni Liber bolygón. A tnop kártérítésből költöztek ide számos szövetségi államból a különféle kálvinista egyházakhoz tartozó családok és egyedülállók, egyfajta teokratikus-demokratikus szövetségi államot alapítva. A kolónia központja az egyetem, aminek a fő feladata a tnop misszió támogatása. Az államnak ipara gyakorlatilag nincs, mezőgazdaságilag önellátó. Említésre méltó még a turizmus, számos konferenciát és kihelyezett képzést tartanak. Jelentős bevételi forrása a tnop kártérítésből származó évjáradék. (Boszorkányper)

 

Gyarmathajó. Gyengén felfegyverzett szállítóhajó-osztály, aminek állandó részét a hajtóműblokk és a személyszállító modul alkotja. A kettő közti mintegy ezer méter hosszú „gerinc” alá rögzítik az új kolóniák felépítéséhez szükséges felszerelést és készleteket, a hordozókonténerek fala pedig többször felhasználható építőanyag, amit szintén a kolóniák kiépítésében hasznosítanak. A gyarmathajók építése főleg a tnop háborúk előtti kirajzás idején futott fel, de a háború utáni korszakban is nagy példányszámban épültek s sok küldetésben vettek részt a szxinxektől elvett és a tnopok által megosztott bolygók betelepítése során. (Boszorkányper)

 

Házastrió, tnop családi forma, amiben három egyenrangú tnop alkotja a családot. Leggyakrabban egy korábbi házaspár bővülésével jön létre, ritka, mikor egyszerre hárman alapítanak rögtön családot. A tnopoknál, egyneműek lévén, nincsen törvénnyel szabályozva a családban található szülők száma, mint a legtöbb ember szövetségi államban. Ennek ellenére, pszichológiai okok miatt, a házaspár a leggyakoribb családforma a tnopok között is, kicsivel marad el ez mögött a házastrió. A születő gyerekeknek jogilag mindhárom tnop a szülője, függetlenül a genetikai tényektől. (Ellensúly)

 

Hold, szövetségi állam. A Föld kísérője, tranzit és ipari központ. A →Szövetségi Állam minden kitelepíthető nehézipari létesítményt a Holdra száműzött környezetvédelmi okokból, ezért a legiparosodottabb és leggazdagabb szövetségi területnek számít. Jelentős a bányászat, a gépgyártás, az űrtechnika, a hadiipar. Kutatás-fejlesztés központtal s nagy kapacitású dokkokkal és javítóbázisokkal is rendelkezik. Itt készül a Földön használt járművek 90%-a s az űrhajók mintegy 30%-a. Fejlettsége ellenére állandó lakossága minimális, a legtöbben csak pár évre költöznek a Holdra, így állandó a migráció, az átlagéletkor megfelel a fiatal munkaképes korú lakosság életkorának. Iparilag nem hasznosított területeit szemétlerakónak használják, ahol a Földről fellőtt s a teherszállítást végző hajókból kidobott hulladék landol. (Holdkár, Kun Miatyánk)

 

Howard, Leslie L. Protestáns lelkész. A →Jupiterrendszerből származik, a →prónnal történt incidens után vándorolt ki. Útközben →kalózok fogságába esett, majd a városukban, →Dacvárosban telepedett le s vette feleségül a korábban megismert →Judith-ot. Két közös gyermekük született, akiket együtt neveltek Judith korábbi házasságból származó gyerekeivel. A várost megosztó vitában (egy felfedezett bánya lehetőséget adhatott volna a Szövetségi Államhoz való csatlakozáshoz) a csatlakozók pártjára állt. A vitának egy baleset vetett véget, amiben a csatlakozáspártiak vezetői életüket vesztették, Lez egész családjával együtt. Ezután Lez kiköltözött a városból, s a kolóniát felfedező →Gedeon romboló legénysége fogta el. Később tábori lelkészként került a →Rosine bázishajó fedélzetére, részt vett a →Tnopja túszul ejtésével végződő bevetésben és a béketárgyalások első szakaszában, majd nyugdíjazását kérte. Élete utolsó felében a rezervátumba zárt és izolált szxinx faj felé irányuló misszió foglalkoztatta, amihez nehézségek árán megszerezte az engedélyeket, s egy kisebb csapattal leszállt az elzárt kontinensre. Egy emberek által vezetett szxinx ellenes pogrom áldozata lett végül. (Prón, Dacváros, Ellenjáték)

 

Judith, →Dacváros felderítő ügynöke, aki a Szövetségi Államban utazva szerzi be a rajtaütésekhez szükséges adatokat. Első házassága férje halálával végződött, ezután ment hozzá az egyik rajtaütésben elrabolt →Leslie L. Howard lelkészhez. Balesetben vesztette életét még Dacváros felfedezése és elfoglalása előtt. (Házidolgozat, Prón, Dacváros)

 

Jupiterrendszer. A Jupiter bolygó holdjain és a Jupiter körül keringő és legkörében lebegő állomásokon szerveződött szövetségi állam. A legnagyobb és legjelentősebb nem bolygóhoz kötődő szövetségi állam. Központja a Ganümédész holdon van. Jelentős az ipara, számos fontos nyersanyagot exportál és dolgoz fel, amit a Jupiter légköréből és a Io holdról nyernek. Egyre erősödő nemzeti öntudata többször vezetett feszültséghez, ami kisebb gazdasági konfliktusokban robbant ki a Szövetségi Állammal. (Prón)

 

Kalóz Összefoglaló név azokra a társadalmi csoportokra és szervezetekre, amik a perifériára szorulva különféle jogtalan és erőszakos cselekedetek által tartják fent magukat. Számuk különösen azóta ugrott meg, amióta a →Szövetségi Állam felülvizsgálta azokat a szerződéseket, amiket távoli bolygókra, holdakra és kisbolygókra települt, bányászattal foglalkozó kolóniákkal kötött, ellehetetlenítve azokat. A támadásokban részt vevő egységek alapján úgy tűnik, hogy idővel kialakulhatott valamiféle ernyőszervezet a kalózok körül, amin keresztül információkkal és felszerelésekkel segítik egymást. A tnop háború után az újonnan megnyíló életterületek miatt a kalóztámadások fokozatosan megszűntek s a társadalomból kiszorult szervezetek önmaguktól vagy különféle titkosszolgálati segítségekkel visszaépültek a Szövetségi Államba. (Házidolgozat, Dacváros)

 

Kunszentmiklós. Város a földi Magyarország szövetségi államban, a főváros agglomerációjában. Jelentős a mezőgazdasága és oktatása. Az őslakos kunok és a többségben lévő, főleg ázsiai és észak-afrikai betelepültek közötti feszültség sokszor megterheli a város életét. (Kun Verbunkos, Kun Miatyánk, Kunlegény-tánc, Kuneső)

 

Kuryy bolygó. Az →Erasmus rendszer központja, a legnagyobb népességű Naprendszeres kívüli bolygó. Fontos szerepet játszik a flottatámaszpont, ezen kívül kulturális, gazdasági és politikai központ. Hidegebb éghajlat miatt nagy szerepet játszanak a geotermikus és nukleáris energiával fűtött üvegvölgyei a mezőgazdaságban. Érdekes módon, bár a feltételek adottak a bolygó szárazföldjein, csak a tengerben található őshonos, magasan fejlett élővilág, a szárazföldeket mesterségesen kellett termővé tenni, s zömmel földi élőlényekkel telepítették be. A→ tnop támadásban több atomcsapás is érte a bolygót, de ez nem okozott komoly törést a fejlődésében. A tnopok elé irányuló forgalom kapuja. (Ellenjáték)

 

Külső Zóna  A Naprendszeren kívüli területek katonai elnevezése, külön parancsnoksággal, intézményekkel és flottaegységekkel rendelkezik, de hajóinak nagy részét a Naprendszerben gyártják és javítják, mert csak ott van erre elegendő kapacitás. Központja a  → Kuryy bolygónál keringő flottatámaszpont.

 

Lez → Howard, Leslie L.

 

Liber bolygó, az →Erasmus rendszer tagja, mérete megfelel a Vénusznak. Élő bolygó, terraformálása viszonylag korán befejeződött köszönhetően kedvező adottságainak. Népszavazással szakadt el a →Szövetségi Államtól, megalapítva az Igaz Köztársaságot. Népessége ezek után hamar ugrásszerűen megnőtt, a szövetségi politikával elégedetlenek, nonkomformisták, vallási csoportok telepedtek át rá, laza városállam-szövetséget alkotva, gyakori konfliktusokkal, amik rendezésében nem egyszer a Szövetségi Állam békefenntartói is részt vettek. A →nyílt tnop háború idején nem hajtották végre a bolygó kiürítését a közeledő tnop flotta hírére, hanem tárgyalásokat akartak kezdeményezni. Ennek ellenére a tnop csapásmérő flotta nukleáris, hagyományos és biológiai fegyverekkel elpusztította a bolygó lakosságának 95%-át.

            A békekötés után →Tnopja elismerte a csapásmérés jogtalan voltát s kártérítést fizetett a Liber túlélőinek, akik újra akarták építeni az Igaz Köztársaságot, de ezt a Szövetségi Állam nem engedte, helyette korlátozott önállóságú kolóniák jöttek rajta létre. Az egyik legfontosabb ilyen kolónia a kálvinisták által alapított →Genfújváros, aminek egyik fő célja a tnopok közt végzendő misszió előkészítése és hátterének biztosítása. (Boszorkányper)

 

Nina → Sonyc, Nina

 

Nyílt tnop háború Az ember-tnop konfliktus befejező, rövid szakasza. A →tnop inváziós flotta támadásával indult, ami már az →Erasmus rendszerben elakadt, elpusztította a →Liber bolygót s csapást mért a →Kuryy bolygóra is, de a földi egységek megakadályozták a további térnyerést. Eközben a flotta mögé került a →Rosine bázishajó egy hibás térváltás miatt, s a parancsnokai utasítása szerint megtámadta a tnop hátországot, s eljutott az anyabolygóig, →Tnopjáig, amit túszul ejtve kikényszerítette a béketárgyalásokat. A békekötés fő oka mégsem a Rosine akciója volt, hanem az a felismerés, hogy egyik faj sem tudja anélkül elpusztítani a másikat, hogy maga is ne roppanjon bele. (Ellenjáték)

 

Shoord  A →Rosine bázishajó első tisztje →Anrael kapitánysága alatt. A tnopok elleni akcióval egyet nem értve részt vett a kapitány elleni lázadás előkészítésében, majd a lázadás felszámolása közben életét vesztette. (Ellenjáték)

 

Osaka, Saburo. A →Külső Zóna flottaadmirálisa, a tnopok elleni háború főparancsnoka.

 

Prón (programozott klóntermék). Klónozási törvényeket kijátszva készült termék, klóntestbe helyezett mesterséges intelligencia. Jupiterrenszer kivételével sehol sem engedélyezték, ott több akcióval is próbálták elfogadtatni, pl. lelkésznek programoztak egyet, ami →Lez atya mellett szolgált egy ideig. Végül egy kisebb kereskedelmi megszorítás miatt a jupiterrendszeri törvényhozás is betiltotta a prónok gyártását és forgalmazását. Az elkészült példányokat kutatási intézményeknek adták át. (Prón)

 

Rosine, E.S.F  BS osztályú bázishajó, az osztály első és névadó tagja. Nagy hatótávolságú, akár évtizedes bevetésre is alkalmas támadóhajó, ami összfegyvernemi harcfeladatok végrehajtására is képes. Hossza kb. 4500 méter, három jól elkülönülő blokkra osztott, amiket a központi folyosó csöve kapcsolt össze. A hajó akár az egyik blokk teljes megsemmisülése esetén is harcképes marad, végső esetben a blokkok szétkapcsolhatók s korlátozottan alkalmasak önálló tevékenységre is. Személyzete 30 000 fő, plusz 5000 űrgyalogos elhelyezésére van lehetőség haditechnikával együtt. A bázishajóhoz tartozik tíz század Dart és Lebegőnaszád, Kenguru leszállóegységek és két ESC osztályú kísérőromboló. Fő fegyvere az un. főlézer, ami az orrában helyezkedik el, egy képes egy lövéssel egy romboló teljes megsemmisítésére is. Ezen kívül számos, különböző kategóriájú lézer, rakéta, bomba és sínágyú is az arzenáljába tartozik.  A Rosine hajtotta végre a →nyílt tnop háború legfontosab bevetését, helyzeti előnyét kihasználva →Anrael kapitány irányítása alatt átverekedte magát a tnop főbolygóig, s ott kikényszerítette a béketárgyalásokat. A háború után, osztálya többi, korszerűbb tagjának megépülésével jelentősége csökkent, inkább csak kiképzési célokra és a tnopokkal szembeni pszichikai erődemonstrálásra használták néhány kisebb béketeremtő akció mellett. Anrael után a parancsnoka →Fichs kapitány lett. (Ellenjáték, Ellensúly)

 

Sastre, Albert Simon. Hídtiszt, tanár, teológus. A Neptunuszrendszer Triton holdján született spanyol származású családban. A családi hagyományokat követve a Flotta ösztöndíját pályázta meg, ezzel végezte el a bölcsészkart, majd a hídtiszti iskolát. A kötelező szolgálati idejét a →Gedeon romboló első tisztjeként töltötte, részt vett →Dacváros elfoglalásában. Leszerelés után a Földre költözött egy kárpát-medencei középiskola (→Kunszentmiklós) álláshirdetését megpályázva. A →nyílt tnop háborút itt élte át, testközelből megtapasztalva az egyetlen tnop akciót, ami eljutott a Földig. A háború után, földi tartózkodási engedélye lejártával csatlakozott egy →gyarmathajó telepeseihez, ami a →Liber bolygón tervezett várost alapítani. Később mégis a bolygó egy másik kolóniájában, →Genfújvárosban telepedett le s vette feleségül →Elisabeth Walker-t. (Fogyasztásvédelem, Dacváros, Kun Miatyánk, Kun Verbunkos, Kunlegény-tánc, Boszorkányper)

 

Sonyc, Nina. A →titkos tnop háborúban →tnop fogságba esett emberek gyereke, akiket eredeti szüleitől elszakítva egy tnop →házastrió nevelt fel tnopként. A Felügyelet ellenőrzése alatt állva a tnop nyelv és kultúra, illetve társadalomtudományi tanulmányok mellett tudtán kívül felépítették az agyában az ügynöki alapprogramot. A →Rosine hadjárata miatt a többi emberrel együtt kiadták a →Szövetségi Állam flottájának, de saját akaratából visszatért →Tnopjára, majd az emberek nagykövetségének munkatársa lett. Később →Anrael ex-kapitány, katonai attasé személyi titkáraként részt vettek egy béketeremtő akcióban, amiben mindketten eltűntek. Egyes források szerint a Felügyelet aktivizálta benne az ügynökprogramot, s elraboltatta vele Anraelt. (Ellensúly)

 

Szövetségi Állam Az emberiség túlnyomó többségét tömörítő államszervezet. Központja Antarktiszváros, Föld. A régi földi országok és az űrben állammá szerveződött kolóniák képviselői alkotják a döntéshozó szerveit. Az állammá még nem szerveződött kolóniák és űrállomások érdekvédelmét külön intézmény látja el, ami közvetlenül a kormány alá van rendelve. Az űrben egyetlen állam nem tartozik a Szövetségi Államhoz, a →Liber bolygó →Igaz Köztársasága, a Földön több terület is független tőle, főleg Belső-Ázsiában.

A Szövetségi Állam kizárólagos hatásköre alá vonta a hadsereget, a békefenntartást és a kolonizáció kérdését. Koordinálja az egészségügyet, az oktatást, a kereskedelmet, a közlekedést, a kohéziót, a kutatás-fejlesztést, a pénzügyeket, a jogalkotást és az igazságszolgáltatást, de ezek terén a földi, „ősi” államok jelentős mértékben megőrizhették egyéni sajátságaikat. Az államok saját törvényei alól az egyes állampolgárok személyi szintű autonómiát kaphatnak, ekkor a Szövetségi Standard vonatkozik rájuk. Az újabb, űrbeli kolóniák csak rendkívüli esetben térhetnek el ettől, ilyen pl. a →Jupiterrendszer.

            A szövetségi hadseregen és flottán kívül egyes tagállamok is rendelkezhetnek fegyveres erővel, ami csak rendfentartásra, illetve űrbeli államok esetén bolygóvédelemre használhatnak, kisegítő és gyors reagálású erőként. Ezek az egységek általában másodvonalbeli és hadrendből kivont szövetségi eszközökkel, fegyverekkel rendelkeznek. Államközi konfliktus esetén a hadsereg köteles lefegyverezni az érintett államok fegyveres erőit még a békefenntartók kiérkezése előtt.

            A Szövetségi Állam nem világállam, hanem inkább egy demokratikus államszövetség reprezentációs szerve, ami a nagyra nőtt emberiség működőképességét biztosítja, s megakadályozza a komoly méretű háborúk kirobbanását.

 

Szxinx, faj. Mind az embereknél, mind a tnopoknál idősebb faj. Felépítésük változatos, s képesek azt életükben többször is megváltoztatni, de a legjellemzőbb a négy láb s kitintartalmű bőrszövet. Kommunikációjukban fontos szerepet játszik a szaglás. Az újabb kutatások szerint történetük során többször módosították magukat genetikailag, az eredeti felépítésük, származási helyük immár rekonstruálhatatlan. Lehetséges, hogy egy korábbi faj leszakadt ága csupán. Magas szintű technológiával, de atomizálódott társadalommal rendelkeznek, gyakorlatilag az évezredekkel korábbi eredményeikből éltek a tnopokkal való háborúig. (→Ered Atnop). A háború során egyre inkább szétestek, ami végül majdnem teljes pusztulásukhoz vezetett. A fellelhető túlélőket összegyűjtötték egy elzárt s tnop fegyveres erők által őrzött kontinensre, ahol közéri szintre süllyedve éltek tovább. A hadsereg megmaradt, szétszórt egységei időnként rajtaütésekkel nyugtalanítják a tnop és ember területeket, de fokozatosan végez velük a túlerő és az utánpótlás hiánya.

 

Titkos tnop háború  A →szxinxekkel történt kapcsolatfelvétel után az emberek szövetséget kötöttek velük a →tnopok ellen, hiányos, illetve manipulált információk alapján, s egy titkos divízióval hadműveleteket kezdtek, amik eleinte látványos sikerekkel jártak. Mivel azonban kiderült, hogy a szxinxek becsapták az embereket, s a tnopok jóval erősebbek annál, mint azt eredetileg gondolták, fokozatosan kivonták az emberek az erőiket s sorsukra hagyták a szövetségeseiket. A szxinx háború során az emberek számos technológiai és csillagászati, civilizációs információt szereztek, de jelentős veszteségeket is elszenvedtek, s végül szembe kellett nézniük az immár ellenük irányuló tnop inváziós flottával s a saját közvéleményükkel, ami addig hivatalosan nem tudott sem a kapcsolatfelvételről, sem a háborúról. →Nyílt tnop háború (Egyedül)

 

Tman, mesterségesen létrehozott faj. A →Felügyelet tervezte meg a DNS-ét, kombinálva az ember és a tnop génkészletet, majd az első, mesterségesen létrehozott generációt szaporították tovább. A tman létrehozásának eredeti célja már nem ismert, de a második generáció már megszületett a →nyílt tnop háború előtt. A békekötés után titkos kormányközi megállapodás született arra, hogy a távlati cél az ember és a tnop faj egyesítése tmanná, így semlegesítve a két faj közti potenciális konfliktusforrást. A terv még kivitelezése előtt összeomlott, mikor a Felügyelet két ellentétes nézetet valló csoportra szakadt, majdnem pusztulásba sodorva az egész szervezetet. Végül a tman populációt egy ismeretlen helyre telepítették át s igyekeztek megsemmisíteni minden velük kapcsolatos nyomot. Egyes források szerint a tmanok rabolták el →Anrael kapitányt is, s a Felügyelettől függetlenedve többször is beavatkoztak az emberek és a tnopok közti eseményekbe. →Dnower (Ellensúly)

 

Tnop, faj. Egynemű faj, felépítése hasonlít az emberére, de légzőnyílásaik a fej két oldalán vannak s jóval nagyobbak. Testüket sűrű bunda borítja, aminek mintázata meghatározza a viselő szépségét is. Fejük megnyúlt, s „csőrük” fontos tapintási szerv. Átlagmagasságuk 1.6 m, zömök felépítésük miatt jobban tűrik a gyorsulást és a gravitációs eltéréseket, mint pl. az emberek. Nagyon jól úsznak. Anyabolygójuk →Tnopja, államszervezetük erősen központosított s minden szintjén jól ellenőrzött. A kormányt a →Felügyelet ellenőrzi. Közgondolkodásukat erőteljesen befolyásolja az un. „célszerűség”, ami miatt mind az egyének, mind a közösségek komoly áldozathozatalra is hajlandóak. A modern tnop állam alapítója és működésének kidolgozója →Ered Atnop. A bolygó elmaradott, északi területein több ország is van, ami független a többség központi kormányától. (Ellenjáték, Ellensúly)

 

Tnopja, a →tnopok anyabolygója. Jellemző rá a nagy kontinensek hiánya s a földinél sokkal nagyobb mértékű árapály tevékenység. Légköre kicsit ritkább, mint a Földé, gravitációja 0.87-e a Földének. A tnop faj központi bolygója, bár gazdaságilag és népességben nem itt van a súlypont, ugyanis a bolygó egy része nukleárisan szennyezett a korábbi tnopok közti, illetve a szxinxekkel folytatott háborúk miatt. Kulturális és politikai központ, a kormányon kívül itt van a tnop →Felügyelet székhelye is. (Ellenjáték, Ellensúly)

 

Zoya bolygó. Megosztott bolygó, a háború után ember és tnop kolóniák létesültek rajta. Az első bolygó, ahol ember-tnop konfliktus miatt kellett békefenntartó erőket kiküldeni. A konfliktus okait nem sikerült megnyugtató módon tisztázni, egyes vélemények szerint a →Felügyelet balul sikerült akciója állhat a háttérben. Itt veszett nyoma Anrael kapitánynak, illetve eltűnt egy tnop csatahajó is, miután rövid tűzpárbajt vívott a békefenntartó kötelék részét képező →Rosine bázishajóval. (Ellensúly)

 

 
Elméleti írások
 
Linkek
 
Magyar SF írók
 
Bejelentkezés
Felhasználónév:

Jelszó:
SúgóSúgó
Regisztráció
Elfelejtettem a jelszót
 
Látogatók
Indulás: 2006-10-24
 

Sztárok/Bulvár: Tudj meg friss pletykákat, híreket. Katt!    *****    Outsider - Gay - Creative - Rebel - Tolerant - Furry - Brony - Hipster - Gamer - Otherkin - Geek - Autistic    *****    Xtina Hungary - Minden, ami Christina Aguilera!    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** Nyereményjátékok *** Kereseti lehetõség *** Vásárolj kedvezményesen AVON termékeket!    *****    Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj! *** Nyerj ajándékszettet! Töltsd ki a kérdõívet és nyerj!    *****    Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár - Jófogás Játékvásár     *****    FRPG ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ●「ΒΛSMΛIW」 ● FANTASY SZEREPJÁTÉK ● EGY SZIGET + 24 MÁGUS ● FANTASY SZEREPJÁT&Eacut    *****    Itt megtalálhatod a legfrissebb híreket, cikkeket, képeket a Golden Globe- és Oscar-díjas színésznõrõl! Katt!    *****    Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok - Furry Fandom - Antropomorf Állatok    *****    Légy Te is AVON tanácsadó *** AVON termékek *** Kereseti lehetõség *** Értékesítõ kollégákat keresek *** sminkek    *****    Esküvõi meghívók! Mindegyik kézzel készült, egyedi. Gyere, nézd meg az oldalamat.    *****    A legfrissebb Anime hírek , mindennap anime ajánló , mondocon képek , és hírek. Csatlakozz közösségünkhöz!    *****    Rendelj bármilyen asztrológiai elemzést,júniusban Te mondod meg,hogy mennyit szeretnél érte fizetni!Várlak az oldalamon!    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    Egyetemistáknak kiemelt lakások eladóak. www.simonyiingatlan.hu Debrecen eladó kiváló lakások. www.simonyiingatlan.hu    *****    NÁLAM NINCSENNEK AKCIÓK, MINDEN ASZTROLÓGIAI ELEMZÉS "BECSÜLET KASSZÁS", A KONZULTÁCIÓ ÉS OKTATÁS INGYENES.    *****    **** Nokedli-lapja****Családi magazin****18-98 éves korosztály mindent megtalál itt, játékoktól a hírekig*****    *****    KÜLÖNLEGES AKCIÓ A CSILLAGJÖVÕ OLDALON JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A HOROSZKÓP MEGRENDELÉSEID ÁRA!    *****    Minden héten anime/managa hírek , minden nap Anime ajánlók , Mondocon hírek. Itt nem fogsz unatkozni!! :)    *****    KÜLÖNLEGES CSILLAGJÖVÕ AKCIÓ JÚNIUSBAN.TE DÖNTHETED EL MENNYIBE KERÜLJÖN A SZÜLETÉSI HOROSZKÓP! VÁRLAK!RENDELD MEG MOST!